مهاجرت به کانادا

.ماه مارچ، ماه برگزیده در #پیشگیری درتقلب می باشد تا تازه واردین قربانی تقلب سودجویان نباشند
در قسمت دوم، اشاره شده به نقش وکلا در کانادا. در این قسمت از شما درخواست شده تا با یک #وکیل_رسمی قرارداد بسته و پروسه کاری تان را به ایشان بسپارید تا شما را برای رسیدن به اقامت دائم کانادا کمک کند.
قربانیِ قیمت پایین و بوق و کرنای مجموعه های سودجو نشوید. اولین کار #استعلام وکیل شماست. وکیل خود را از وب سایت رسمی دولت استعلام کنید.
وب سایت رسمی دولت:
👇👇👇

http://www.canada.ca

منبع خبر :

👇👇👇
http://www.cic.gc.ca/english/resources/enewsletter/index.asp

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn