اقامت کانادا

 :به تازگی دولت کانادا روش جدیدی برای اعطای اقامت دائم کانادا معرفی کرده است
.کلیه کسانی که خارج از کبک، شغل مراقبت (از کودکان و سالمندان) را دارند واجد شرایط دریافت اقامت دائم هستند
در این پدوگرام فرد متقاضی می بایست شرایط تحصیلی، کاری و سطح زبان خود را بر اساس قوانین اکسپرس  .انتری در اختیار اداره مهاجرت قرار دهد

منبع خبر :  http://www.immigrationnews.ca/2019/03/04/interim-pathway-for-caregivers-immigration-canada/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn